AmarLine.Com
The Place For All Your Video Needs!
Sign UpLog in
এই ওয়েবসাইটির নির্মাণ কাজ চলিতেছে আপনাদের সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দু:খিত
Search SMS :

Bangla 21th February Sms

By: anik In: Bangla 21th February Sms

Rafiq / Salam / Borkot Aro Hajar beer sontan.Rakhlo Vashar man,Bilie Hajar Apon Pran. Jader Rokte Rangano Ekush Ora Je Omlan, Dhonno Amar Matrivasha Dhonno Oder Pran..Jara Banglar Bir Sontan,Jibon Korese Dan.Diyese Banglar Pran...

Like: 29 - Copy This: 65 - Length: 230 Char
Forward - Facebook - Email
7 months ago
By: anik In: Bangla 21th February Sms

Valobasar majhe kosto ache. Valo thakar majhe shanti ache. Dure thakar majhe tan ache. mone rakhar majhe santona ache. Tai mone rekho....21...FEBRUARY..

Like: 25 - Copy This: 43 - Length: 152 Char
Forward - Facebook - Email
7 months ago
By: anik In: Bangla 21th February Sms

Mukto bangla jugto koro , Sonar bangla dhonno korn, Mukto bangla sobar ache . Jukto kora moder asha, Bangla vasa praner vasa..

Like: 23 - Copy This: 30 - Length: 126 Char
Forward - Facebook - Email
7 months ago
By: anik In: Bangla 21th February Sms

February Amar Bhai ar, February Amar Maayer,Eakusay February. Ami ki Volita Pa...ri!!!...

Like: 23 - Copy This: 29 - Length: 89 Char
Forward - Facebook - Email
7 months ago
By: anik In: Bangla 21th February Sms

J vasar jonno amra eto honney.. J vasar jonno eto roktopat... J vasa amader koreche mohan.. Sei vasa sohid der ke ki vulite pari..

Like: 24 - Copy This: 38 - Length: 130 Char
Forward - Facebook - Email
7 months ago
By: anik In: Bangla 21th February Sms

Daoai boshe ma abar dhan vange, Binni dhaner khoi vaje, khoka tar kokhon ase kokhon ase.

Like: 25 - Copy This: 31 - Length: 88 Char
Forward - Facebook - Email
7 months ago
By: anik In: Bangla 21th February Sms

Rokte kena bangla amar lakho sohider dan, Tobuo keno bondhu tomar bidesher proti tan... Sokal bela panta kheye boishaker oi dine , bikale abar uthcho mete english hindi gane...

Like: 23 - Copy This: 29 - Length: 176 Char
Forward - Facebook - Email
7 months ago
By: anik In: Bangla 21th February Sms

Magu ora bole sobar kotha kere nebe tumar kule suye golpo sunte debe nah .

Like: 25 - Copy This: 28 - Length: 74 Char
Forward - Facebook - Email
7 months ago
1 2 3 4 Next Last
1 of 4 pages
Jump to :
» Home  » Bangla Sms Menu » Bangla 21th February Sms
Home
Cricket.Home
Back
Jahir